006A3441.jpg
 

SUSTAINABLE NOW

VI SKABER LOKALT ENGAGEMENT FOR FN’s verdensmål

 

Sustainable Now er et initiativ, der sætter FNs Verdensmål på dagsordenen i kommuner for at øge borgernes kendskab til og engagement i den bæredygtige omstilling hen mod 2030.

Vi skaber lokale verdensmålsambassadører gennem oplysning, engagement og stillingtagen.

Festival for Verdensmålene 2019 på Frederiksberg

Den 13.-14. september 2019 afholder Sustainable Now Festival for Verdensmålene i samarbejde med Frederiksberg Kommune, Copenhagen Business School og Student & Innovation House. Formålet er at sætte fokus på viden, handling og det lokale engagement, der er med til at fremme bæredygtighed og arbejdet med Verdensmålene på tværs af organisationer og sektorer i kommunen. Over 1.000 skoleelever og en række studenterorganisationer fra centrale uddannnelsesinstitutioner deltager i festivalen sammen med flere end 40 foreninger, virksomheder, iværksættere mm. Som besøgende kan du deltage i workshops, dialoger og andre engagerende aktiviteter samt opleve inspirerende debatter og talks på festivalenspladsens to scener.

Læs mere om festivalen og programmet her.

Festival for Verdensmålene i Sønderborg Kommune 2019

I april 2019 afholdte Sustainable Now Festival for Verdensmålene i samarbejde med Sønderborg Kommune for at sætte fokus på lokal viden og handling for at nå Verdensmålene i 2030. 2.600 elever og flere tusinde borgere deltog i workshops, konkurrencer og andre aktiviteter og lyttede til inspirerende debatter med bl.a. Sundhedsminister Ellen Trane Norby og Benny Engelbrecht, formand for Arbejdsgruppen for FNs Verdensmål på Christiansborg.

Se vores video fra festivalen her!

Bæredygtighedsfestival i Vallensbæk Kommune 2018

Be the Change-Festival i Aarhus Kommune 2017

FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

I 2015 blev alle FN’s 193 medlemslande enige om 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal indfries inden 2030. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle lande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Læs mere på: https://www.verdensmaalene.dk   

KONTAKT

Sustainable Now, Nørrebrogade 45C, Stuen, 2200 København N

Anne Yding, Programleder
anne@sustainablenow.org // +45 52 15 03 17

Philipp Loeken, Projektleder
philipp@sustainablenow.org // +45 30 26 32 86

Camilla Bendix Jeppesen, projektleder
camilla@sustainablenow.org // +45 28 11 18 66

Ivan Jakobsen, projektleder
ivan@sustainablenow.org // +45 6116 5949

Sustainable Now er en almennyttig organisation, som har til formål at yde et ambitiøst bidrag til opnåelsen af FNs Verdensmål ved at øge danskernes kendskab til bæredygtig udvikling og give Danmark forudsætningerne for at være et foregangsland i realiseringen af Verdensmålene.

Vi ønsker at skabe handlekraft og understøtte en bevægelse hen mod et mere bæredygtigt samfund.